Politica de retur

Politica de retur – SUPORT ORTOPEDIC S.R.L.


Capitolul I – Dispoziții generale

1. Înțelesul unor termeni

1.1. Termenii cu majuscule folosiți în continuare, dacă nu rezultă altfel din context, au înțelesul prevăzut în Termenii și Condițiile SUPORT ORTOPEDIC S.R.L..

2. Completarea Politicii de retur

2.1. În urma achiziționării Produselor comercializate de Societate, prin intermediul Website-ului, între Dumneavoastră și Societate se încheie un Contract la distanță. Conținutul acestui Contract la distanță este prevăzut de Termenii și Condițiile SUPORT ORTOPEDIC S.R.L. împreună cu dispozițiile legale ce se aplică în completare, de Politicile GDPR și de prezenta Politică de retur.

2.2. Politica de retur prevede, în continuare, condițiile în care puteți beneficia de dreptul de a returna Produsele, urmând a vă fi rambursate sumele achitate cu ocazia achiziției.

Capitolul II – Dreptul de retragere din contract (dreptul de retur al Produselor) acordat Consumatorilor

3. În conformitate cu dispozițiile legale, dacă aveți calitatea de Consumator, beneficiați de dreptul de retrage din contract, respectiv dreptul de a returna Produsele într-o perioadă de 14 de zile de la momentul primirii acestora. Dispozițiile legale conținute în art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2014 prevăd următoarele: „Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) și la art. 14”. În cazul Produselor de tipul pernelor sau mobilă, Societatea poate decide să accepte returul Produselor și peste termenul de 14 zile, dacă nu au trecut mai mult de 60 de zile de la achiziția Produsului. Societatea o să vă informeze dacă pentru Produsul pe care l-ați achiziționat, poate să dea curs cererii de retur peste termenul de 14 zile. Decizia aparține exclusiv Societății și nu crează o obligație în acest sens. În cazul Produselor de tipul aparatelor de masaj, termenul de retur este cel prevăzut de lege, respectiv termenul de 14 zile.

4. Dacă nu aveți calitatea de Consumator, înțelegeți și acceptați că nu puteți beneficia de dreptul de retragere (dreptul de retur). Cu toate acestea, la libera sa alegere, Societatea poate decide să accepte unele cereri de retur chiar dacă acestea nu vin din partea Consumatorilor. Aceasta este o prerogativă a Societății și nu crează o obligație în acest sens.

5. Potrivit dispozițiilor legale, dreptul de retragere poate fi exercitat într-o perioadă de 14 zile de la momentul livrării produselor, astfel cum acest moment este detaliat mai jos.

6. Astfel, perioada de retragere în care puteți opta pentru returnarea Produselor expiră după 14 zile începând de la ziua: a) la care intrați Dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Dumneavoastră, în posesia fizică a bunurilor; b) în cazul în care efectuați o singură comandă cu privire la mai multe Produse, iar acestea sunt livrate separat sau în mai multe loturi, la care Dumneavoastră sau persoana indicată de Dumneavoastră intrați/intră în posesia fizică a ultimului Produs sau lot de Produse.

7. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

8. Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la Dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia Dumneavoastră de a vă retrage din Contractul la Distanță. Vom efectua această rambursare prin intermediul transferului bancar, în contul indicat de Dumneavoastră; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

9. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, este necesar să completați formularul de retur disponibil în la adresa https://www.suporto.ro/return_form. Pentru completarea formularului de retur, este necesar să introduceți adresa de email cu care ați plasat comanda și ID-ul comenzii ce v-a fost comunicat. Ulterior acestor pași, se va deschide o listă cu Produsele achiziționate de unde puteți selecta Produsele pe care doriți să le returnați și, eventual, puteți comunica motivul pentru care doriți returnarea. Totodată, pentru exercitarea dreptului de retur, puteți opta pentru completarea formularului prevăzut în anexă.

10. Pentru exercitarea valabilă a dreptului de retur este necesar să ne comunicați formularul de retur înainte de expirarea perioadei de 14 zile. În conformitate cu dispozițiile legale și în funcție de preferințele Dumneavoastră, aveți posibilitatea de a utiliza și formularul prevăzut în Partea B din Anexa Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.

11. După transmiterea opțiunii de retragere, veți primi un mail de confirmare a solicitării efectuate. Produsul pe care doriți să îl returnați va fi ridicat prin intermediul firmelor de curierat partenere.

12. Trebuie să aveți în vedere că Dumneavoastră veți suporta costul transportului aferent returnării Produsului. Cu toate acestea, de la caz la caz, Societatea poate decide să suporte acest cost. Această alegere aparține exclusiv Societății și nu reprezintă o obligație asumată de Societate De asemenea, în măsura în care nu returnați Produsul împreună cu toate accesoriile, etichetele sau ambalajele acestuia, atunci este posibil să suportați contravaloarea diminuării valorii Produsului, având în vedere că, în absența acestora, Produsul nu mai poate fi comercializat la același preț. Astfel, în conformitate cu dispozițiile legale sunteți responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării acestora. Altfel spus, aveți aceeași posibiltiatea de a manipula Produsele similară cu cea pe care ați avea-o în cadrul unui magazin fizic. Astfel, ruperea ambalajului sau a etichetelor Produselor, deterioarea acestora ori nerestituirea lor ori a eventualelor accesorii aferente sau utilizarea Produsului peste ceea ce este necesar determinării naturii, caracteristicilor și funcționării acestuia (murdărirea, ruperea și alte acțiuni similare) determină diminuarea valorii Produsului. Pentru aceste motive, Societatea nu mai poate comercializa Produsul la aceeași valoare sens în care este necesar să suportați diminuarea valorii Produsului returnat. De asemenea, trebuie să aveți în vedere că perioada de retragere nu este prevăzută pentru a vă acorda un drept de utilizare gratuită a Produsului, timp de 14 zile. Astfel, orice utilizare obișnuită a Produsului în cadrul perioadei de retragere poate determina diminuarea valorii Produsului, situație în care o să fie necesar să suportați contravaloarea acestei diminuări. Perioada de retragere este acordată strict pentru a vă da posibilitatea de a analiza Produsul întocmai cum ați face-o într-un magazin fizic și a vă decide dacă doriți să îl păstrați sau nu. Nu veți putea întrebuința Produsul în vederea unei utilizări normale în această perioadă de 14 zile, astfel cum de altfel nu ați putea face acest lucru în cadrul unui magazin fizic. În caz contrar, veți suporta diminuarea valorii Produsului, acesta nemaiputând fi considerat un Produs nou.

13. După comunicarea opțiunii Dumneavoastră, în sensul exercitării dreptului de retragere (retur), Contractul la distanță nu va mai fi executat, obligațiile prevăzute în acesta fiind stinse.

14. În cazul în care ați achitat prețul Produselor (inclusiv costurile de transport), declarați și acceptați expres că acest preț încasat să vă fie restituit prin transfer bancar, în contul bancar indicat de Dumneavoastră. Sumele în cauză vă vor fi rambursate în termen de maximum 14 zile de la comunicarea retragerii, sub rezerva returnării Produselor până la expirarea acestui termen. Este posibil ca perioada de timp pentru returnarea sumelor să se prelungească, în cazul în care Produsele ajung la Noi spre sfârșitul perioadei menționate, de 14 zile. Totuși, în cazul în care nu aveți un cont bancar, vă rugăm să ne contactați la coordonatele indicate pentru a conveni un mijloc prin care să vă restituim sumele în cauză.

15. Anterior restituirii sumelor de bani achitate cu titlu de Preț, Societatea își rezervă dreptul de a efectua verificări la data returnării Produselor de către firma de curierat, pentru ca acestea să nu prezinte deteriorări. În măsura în care Produsul prezintă unele neconformități, contravaloarea prețului achitat de Dumneavoastră, ce urmează a fi restituit, va fi diminuat cu suma necesară reparării acestor neconformități astfel cum s-a prezentat și mai sus. În acest sens, dacă va fi cazul, vă vom informa în consecință. Dispozițiile legale în materie prevăd: „consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere”.

Capitolul III – Lipsa/Încetarea/Pierderea dreptului de retragere din Contractul la distanță (dreptului de retur)

16. În conformitate cu dispozițiile legale, nu beneficiați de dreptul de retragere din Contractul la distanță (dreptul de retur la Produselor) în cazurile prevăzute de art. 16 din O.U.G. nr. 34/2014, în special în următoarele situații:

a) În cazul în care ați achiziționat Produse sigilate, iar acestea au fost desigilate de Dumneavoastră și astfel nu mai pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă; Vă reamintim că perioada de retragere/retur este acordată strict pentru a manipula și a aprecia în ce măsură doriți să achiziționați Produsele, întocmai cum ați face-o într-un magazin fizic. Această perioadă nu este acordată în vederea utilizării Produselor, în mod gratuit, în perioada de 14 zile.

17. Dacă unul din Produsele achiziționate intră în categoria menționată mai sus, atunci nu mai puteți returna Produsul în cauză.

18. Astfel, declarați și acceptați în mod expres că nu beneficiați de dreptul de retragere/dreptul de retur în situațiile descrise.

Capitolul IV – Alte informații

19. În măsura în care aveți nevoie de alte informații cu privire la Politica de retur sau dacă întâmpinați dificultăți în returnarea Produselor, vă rugăm să ne scrieți la coordonatele indicate pentru contact sau la adresa: ajutor@suporto.ro (servicii clienți) sau office@suporto.ro.

20. Societatea își rezervă dreptul de a modifica Politica de retur după cum consideră necesar. În măsura în care, după efectuarea acestor modificări, nu sunteți de acord cu noul conținut, vă rugăm să nu mai utilizați Website-ul sau Produsele Societății.

21. Această Politică de retur a fost actualizată la data de 24.03.2023.

Anexă

Clauzele formularului aferent exercitării dreptului de retragere (dreptul de retur)

Prezentul formular se trimite înapoi completat, doar dacă doriți să vă retrageți din contract, la adresa de e-mail indicată mai jos:

Către: SUPORT ORTOPEDIC S.R.L.
Adresa: Cluj, c. Floresti, E60, str. A. Iancu nr. 442-446, HALA 4
E-mail: ajutor@suporto.ro Telefon: +40757246463

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul încheiat/comanda plasată la data de ________, prin care am achiziționat următoarele Produse: ________________________________________. Am primit Produsele de la curier la data de:_________________. Numele: _______________; Prenume: __________________; Adresa: ___________________________________________; Contul bancar în care solicit rambursarea sumelor achitate în baza contractului este deschis la banca ___________________: Semnătura _____________ Data _____________